اخبار و مقالات :

                    بازدید بخشدار راین از جایگاههای عرضه مواد سوختی ، معابر عمومی و اورژانس راین                     دیدار بخشدار راین بامسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه راین                     بازدید بخشدار راین از روستاهای بخش راین                     بازدید بخشدا ر راین از جاده صاحب آباد                     بازدید بخشدار از طرح غربال گری ملی دیابت