اخبار و مقالات :

                    افتتاح پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی                     تشکیل جلسه شورای آموزش پرورش بخش راین                     تشکیل جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش راین                     تشکیل جلسه دهیاران بخش راین                     بازیدبخشدار راین از روند بهسازی تپه نور الشهدا