اخبار و مقالات :

                    افتتاح مرکز تخصصی آموزش گلیم بافی در بخش راین به مناسب دهه فجر                     تشکیل جلسه شورای بهداشتی بخش راین                     تشکیل جلسه شورای اداری بخش راین                     بازدید بخشدار از روستاهای بخش راین                     بازدید بخشدار از روستاهای بخش راین