اخبار و مقالات :

                    دیدار بخشدار خانواده شهید حاج محمدی                      اجرای مانور فرضی میزان آمادگی نهادهای امدادی                     برگزاری مراسم راهپیمایی روز قدس در راین                     بازدید بخشدار از فاز دوم سنگ فرش منطقه تفریحی و گردشگری آبشار راین                     بازدید بخشدارعباسپور از چاه های خشکسالی و منبع تأمین آب شرب شهر راین