اخبار و مقالات :

                    همه مسئولین در هر جایگاهی که قرار دارند در قبال مردم و جامعه مسئولند                     مسئولان وحدت، خدمت و معرفت را در دستور کار قرار دهند                      بابایی فرماندار کرمان عدم درک صحیح از شرایط موجود، بزرگترین تهدید/ وضع نابسامان بازار، گریبان گیر شده است                     تأکید امام جمعه راین بر رونق اشتغال در بخش راین                      تشکیل جلسه شورای انتظامی بخش راین