اخبار و مقالات :

                    جشنواره یار مهربان در راین برگزارشد                     تشکیل دومین جلسه اقتصاد مقاومتی بخش راین                     بازدید مهندس رزم حسینی استاندار کرمان از بخش راین                     ثبت نام 158داوطلب پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش راین                     تشکیل جلسه هیأت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی بخش راین